VÝPOČET Jimp

K výpočtu impaktového čísla je potřeba znát pouze počet časopisů a pořadí vašeho časopisu v kategorii, do které je časopis zařazen. Pokud je časopis zařazen do více kategorií, bere se hodnota Jimp která je vyšší.

Databáze časopisů s impaktovým faktorem je dostupná zde: ISI Web of Knowledge, Journal Citation Reports open in new window
(Pozor, přístup je možný jen z institucí, které mají přístup do WoK předplaceny. Slezská univerzita jej předplacen má.)

Klikněte zde pro:
návod pro hledání časopisu podle umístění v kategoriích.Počet časopisů v kategorii:


Pořadí časopisu v kategorii:


Jimp =


Nápověda proHodnocení výsledků druhu Jimp - článek v impaktovaném časopise

(Dle metodiky Rady pro výzkum a vývoj out of site)

Výsledkem druhu Jimp jsou výsledky (články) publikované v časopisech, které jsou zařazeny do databáze Web of Science a kterým je dle Journal Citation Report (Thomson Reuters) stanoven parametr IF.

Hodnoty IF a seznam časopisů s IF jsou převzaty z databáze Journal Citation Report za rok 2007.

Výpočet bodové hodnoty výsledku Jimp (dle Metodiky hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2008):

Bodová hodnota = 5 + 140 × Faktor, kde:

Faktor = (1 - N) / (1 + (N / 0,14)), kde:

N = (P - 1) / (Pmax - 1), kde:

P = pořadí časopisu v daném oboru dle Web of Science v řadě seřazené sestupně podle IF;
Pmax = celkový počet časopisů v daném oboru dle Web of Science.

V případě, kdy je časopis zařazen do více oborů, bude pro hodnocení použito toho oboru, u něhož bude dosaženo lepšího pořadí v oboru v poměru k celkovému počtu časopisů v oboru (tj. je-li např. časopis v oboru A s celkem 10 časopisy bude časopis podle IF na 6. místě, a v oboru B s celkem 60 časopisy bude časopis v pořadí na 10 místě, bude pro hodnocení použito oboru B; výpočet bodů pro obor A = 17,5, obor B = 61,8).
Stáhněte si kompletní seznam impaktovaných časopisů zveřejněný Radou pro výzkum a vývoj (www.vyzkum.cz) řazený podle ISSN s již provedeným výpočtem Jimp pro hodnocení v roce 2008.

 
Dokument Adobe Acrobat Bodové hodnocení Jimp 2008
[Hodnoceni_2008_Jimp.pdf, 663 kB]Návod pro hledání časopisu podle umístění v kategoriích 

Toto je testovací verze. Autor Zdeněk Stuchlík, Martin Petrásek © www.physics.cz.