Projekt OPVK 2.3 - CZ.1.07/2.3.00/09.0138

Další vzdělávání mladých výzkumných pracovníků

Cílem projektu je vytvoření nových studijních modulů v oblastech relativistické fyziky, částicové fyziky a astrofyzikálních procesů, jež budou reflektovat nové vědecké poznatky získané v rámci výzkumných aktivit Ústavu fyziky a spolupracujících institucí a umožní rychlé a efektivní zapojení mladých výzkumníků do těchto aktivit. Studijní moduly jsou realizovány převážně pracovníky a postdoktorandy Ústavu fyziky a konzultovány jak našimi, tak i zahraničními odborníky. Kurzy v jednotlivých modulech absolvují především doktorandi a mladí výzkumníci i studenti magisterského studia. Důležitou roli ve všech modulech hraje využití moderních informatických metod.

Webová stránka projektu:
Další vzdělávání mladých výzkumných pracovníků

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky