Project OPVK CZ.1.07/2.3.00/20.0071 "Synergy"

Supporting Integration with the International Theoretical and Observational Research Network in Relativistic Astrophysics of Compact Objects


Sorry, this page is currently available only in Czech.

Cílem projektu zahájeného v roce 2012 je intenzifikace zapojení vědecko-výzkumné  skupiny Ústavu fyziky FPF SU do mezinárodního výzkumu v relativistické astrofyzice a vysoce aktuální analýzy dat družicových observatoří. Hlavní pozornost se soustřeďuje na studenty a vědecké pracovníky a jejich spolupráci s experty špičkových zahraničních institucí (např. Oxford University, MIT, CESR).

Záměr projektu realizuje tým s rozsáhlými mezinárodními zkušenostmi zahrnující etablované kapacity i poměrně mladé vědce, kteří již získali značnou mezinárodní praxi a podíleli se na řadě publikací s význačnými odborníky z Evropy a USA.  Oboustranné pobyty, workshopy a konference pomáhají podporovaným osobám reflektovat zásadní témata současného špičkového astrofyzikálního výzkumu, mimo jiné i ve vztahu ke stávajícím rentgenovým družicím, a přispívají k upevnění mezinárodní pozice pracoviště.

Webová stránka projektu:

Projekt OPVK CZ.1.07/2.3.00/20.0071 Synergy

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky