Výzkumný projekt GAČR 209/10/P190

Mimo-ekvatoriální orbity v blízkosti kompaktních objektů

V blízkosti kompaktních objektů, jako jsou černé díry a neutronové hvězdy, je pohyb částic ovlivňován silným gravitačním polem. Na elektricky nabité částice zde působí také elektromagnetické síly, které vznikají díky elektrickým proudům uvnitř hvězdy, rotující plazmě v okolí, apod. Podstatou navrhovaného projektu je studium pohybu elektricky nabitých částic podél a v blízkosti kruhových orbit mimo ekvatoriální rovinu, tj. tzv. halo orbit, v různých astrofyzikálně významných situacích spojených s elektromagnetickými poli v okolí kompaktních objektů. Toto studium bude představovat zobecnění klasických analýz pohybu nabitých prachových zrn nebo iontů a elektronů v gravitačních polích a magnetosférách planet. Dosavadní výpočty naznačují existenci halo orbit v případě, kdy je kompaktní objekt vybaven magnetickým polem dipólového charakteru. Takový výsledek je v souladu s klasickým výsledkem platícím pro planety, v jejichž blízkosti byly halo orbity teoreticky předpovězeny a experimentálně prokázány. V rámci realizace projektu bude výše uvedený pohyb nabitých částic v okolí neutronových hvězd a černých děr zkoumán také v souvislosti s tím, že může reprezentovat koronu ekvatoriálních akrečních disků, a epicyklický pohyb kolem halo orbit jako potenciální zdroj kvaziperiodických oscilací pozorovaných v RTG záření binárních systémů.