Projekty SGS

V roce 2010 byly na Ústavu fyziky zahájeny dva projekty Studentské grantové soutěže financované Grantovou agenturou SU, jejichž cílem je podpora zapojení studentů magisterských a doktorských programů do specifického výzkumu prováděného na SU Opava:

FPF SGS/1/2010 - Černé díry, galaktická jádra, neutronové a podivné hvězdy: analýza a modelování astrofyzikálních observací

FPF SGS/2/2010 - Vliv kosmologické konstanty v astrofyzikálních procesech

V rámci projektu SGS/1/2010 se zaměřujeme na výzkum problémů týkajících se astrofyzikálních procesů uvnitř a v okolí tzv. kompaktních objektů (černých děr, neutronových a podivných hvězd) a jejich souvislostí s proměnností  rentgenového záření pozorovaného prostřednictvím satelitních detektorů. V rámci projektu SGS/2/2010 pokračujeme ve výzkumu aktuálního problému týkajícího se tzv. temné energie v astrofyzikálních a kosmologických procesech. Výzkum uvažovaných procesů a dat je klíčový a široce diskutovaný v kontextu mezinárodní astrofyzikální vědy, především pak v oblasti extrémních předpovědí Einsteinovy obecné teorie relativity. Zároveň je však zcela specifický v kontextu astrofyziky v České republice.

Stipendia pro talentované studenty

V letech 2010 a 2012 obdrželi talentovaní  studenti Ústavu fyziky zapojení do řešení projektů SGS přes 1,25 milionu Kč ve formě stipendií při průměru okolo 50 000 Kč na studenta ročně.

Výroční zprávy projektů SGS

  • Výroční zpráva SGS1: 2010, 2011
  • Výroční zpráva SGS2: 2010, 2011