Vědecko-výzkumné projekty realizované na Ústavu

Současné výzkumné projekty

Číslo Název Agentura Řešitelé
Instituce Trvání
GAČR 205/09/H033
Obecná relativita a její aplikace v astrofyzice a kosmologii
GAČR
O. Semerák, Z. Stuchlík
MFF UK, Praha

Ústav fyziky, Opava

2009-TBI
GAČR 202/09/0772
Aktuální problémy gravitace, obecné relativity a relativistické astrofyziky

GAČR
J. Bičák, Z. Stuchlík, S. Hledík, G. Török
MFF UK, Praha

Ústav fyziky, Opava

2009-TBI
GAČR 209/10/P190
Mimo ekvatoriální orbity v okolí kompaktních objektů
GAČR
J. Kovář
Ústav fyziky, Opava 2010-2012
GAČR 209/12/P740
Vysokofrekvenční kvaziperiodické oscilace a vlastnosti kompaktních objektů: teorie vs. pozorování

GAČR
G. Török, E. Šrámková, M. Urbanec

Ústav fyziky, Opava

2012-2014

 

Projekty SGS  (projekty podporující zapojení studentů doktorského a magisterského studia do aktuálního výzkumu)

Číslo Název Agentura Řešitel
Instituce Trvání
SGS/1/2010 Černé díry, galaktická jádra, neutronové a podivné hvězdy: analýza a modelování astrofyzikálních observací GASU G. Török Ústav fyziky, Opava 2010-2012
SGS/2/2010 Vliv temné energie v astrofyzikálních a kosmologických procesech GASU Z. Stuchlík
Ústav fyziky, Opava 2010-2012

 

Nedávné výzkumné projekty

Číslo Název Agentura Koordinátoři
Instituce Trvání
MSM 4781305903 Relativistická a částicová fyzika a její aplikace v astrofyzice MŠMT
Zdeněk Stuchlík
Ústav fyziky, Opava 2005-2009
2010-2012
LC06014 Centrum teoretické astrofyziky (CTA) MŠMT Dozorčí rada
Astronomický ústav Akademie věd ČR

Ústav teoretické fyziky, MFF UK, Praha

2006-2011

LC07050 Centrum experimentální jaderné astrofyziky a jaderné fyziky (CENAP) MŠMT A. Kugler, I. Štekl, P. Lichard

Ústav jaderné fyziky Akademie věd ČR, Řež


Ústav experimentální a aplikované fyziky, ČVUT Praha


Ústav fyziky, Opava

2007-2011