Lifelong Learning
Sorry, this page is currently available only in Czech.

Poskytování vzdělávání seniorům v rámci celoživotního vzdělávání se stává prestižní záležitostí každé vysoké školy. Jednou ze součástí programu celoživotního vzdělávání je Univerzita třetího věku. Vzdělávací aktivity jsou seniorům nabízeny formou zájmového studia prostřednictvím přednášek, kurzů, seminářů, exkurzí a výletů s odborným doprovodem. Seniorské veřejnosti tato činnost umožňuje na vysokoškolské úrovni si doplnit a obnovit vědomosti v nejrůznějších oblastech kulturního a vědeckého života. Zároveň slouží k udržování společenských aktivit, které mají podnítit samostatnost v rozšiřování vědomostí a napomáhat sociální soudržnosti občanů.

Slezská univerzita v Opavě realizuje Univerzitu třetího věku od roku 1995. Je koncipována formou zájmového vzdělávání jako součást programů celoživotního vzdělávání. Programy přednášek, kurzů, seminářů a exkurzí respektují zájem seniorů. Ústav fyziky se do programů zapojuje formou popularizačních přednášek.

 

Výběr přednášek realizovaných Ústavem fyziky:

 

Petr Slaný PROČ JE PROSTOR ZAKŘIVENÝ ANEB EINSTEIN A GRAVITACE
Sylabus přednášky, pdf 4KB
Jan Schee GRAVITAČNÍ VLNY – DALŠÍ OKNO DO VESMÍRU
Sylabus přednášky, pdf 80KB
Martin Petrásek ŽIVOT VE VESMÍRU
Sylabus přednášky, pdf 110KB
Gabriel Török RENTGENOVÁ ASTRONOMIE A EXPERIMENTÁLNÍ TESTY OBECNÉ TEORIE RELATIVITY
Sylabus přednášky, pdf 17KB
Stanislav Hledík POČÍTAČE A FYZIKA
Sylabus přednášky, pdf 60KB
Miroslav Vala QUO VADIS, ELEKTRONIKO?
Sylabus přednášky , doc 24KB; pdf 116KB
Hynek Sekanina MULTIMÉDIA V PRAXI
Sylabus přednášky doc 29KB; pdf 99KB
Josef Juráň DETEKCE KOSMICKÉHO ZÁŘENÍ NA SLEZSKÉ UNIVERZITĚ
Sylabus přednáškypdf 600KB
Petr Habrman RADIOAKTIVITA
Sylabus přednášky word 10KB; pdf 85KB
Zdeněk Stuchlík INFLACE VE VESMÍRU
Sylabus přednášky pdf 3MB