Počítačové učebny

Laboratoř počítačových simulací

Vedoucí: RNDr. Stanislav Hledík, Ph.D.
Zástupce: Mgr. Jan Novotný

Laboratoř počítačových simulací je primárně určena pro výuku počítačově orientovaných předmětů studentů vyšších ročníků bakalářského a magisterského studia. Disponuje superpočítači SGI Altix a IBM Blade. Bližší podrobnosti o laboratoři lze nalézt na stránce Laboratoře počítačových simulací.

 

 

COSLAB / LPS: Computational Simulations LaboratorySGI Altix & IBM Blade ServerCOSLAB / LPS: Computational Simulations Laboratory

 

Počítačová učebna Ústavu fyziky

Vedoucí: Bc.A. et Bc. Miroslav Zeman

Počítačová učebna  je určena pro studenty všech fyzikálních oborů. Kvalitní počítače s operačním systémem Windows XP a instalovanou sadou obvyklého programového vybavení (Microsoft, Adobe...) zabezpečují přístup studentů k internetu, informačním službám fakulty, nástrojům pro zpracování textu i dalšímu softwaru potřebnému k výuce.

V  učebně probíhá výuka kurzů spojených s informačními technologiemi společných pro všechny fyzikální obory a  kurzů specifických pro studenty aplikované fyziky. Některé  z těchto kurzů jsou nabízeny a poskytovány  i studentům dalších ústavů a složek jak Filozoficko-přírodovědecké fakulty, tak i celé Slezské univerzity v Opavě.  Přečtěte si více...