Vědecké výpočty a numerické simulace

Řešení realistických fyzikálních problémů na velkorozměrových kosmologických škálách, v podmínkách extrémní gravitace černých děr a neutronových hvězd nebo naopak  v mikrosvětě subjaderné fyziky vyžaduje enormní množství výpočtů ať již z důvodů samotné složitosti problémů nebo i pro neřešitelnost nelineárních rovnic gravitačního pole běžnými analytickými metodami. Také zpracování  rozsáhlých souborů observačních dat klade velké nároky na výpočetní výkon. Počítačové implementace numerických metod, statistického zpracování i fyzikálních simulací jsou proto důležitou součástí moderni relativistické astrofyziky, subjaderné fyziky i kvantové teorie mnoho částic. Vysoký výpočetní výkon spolu se sofistikovanou grafickou akcelarací je také nezbytný pro vytváření multimediálních vizualizací a simulací určených i pro nefyzikální veřejnost.


Ústav fyziky disponuje hardwarovými i softwarovými prostředky pro standardní i paralelní výpočty, programování a procesování observačních dat a jeho pracovníci vyvíjejí vlastní kódy  pro oblast relativistické astrofyziky i kvantové subjaderné fyziky.

 

Naše počítače


  • Blade

Multiprocesorový modulární server IBM BladeCenter® podporuje širokou škálu procesorových architektur a operačních systémů, a umožňuje tak klientům realizovat veškeré zatížení nejrůznějších typů v rámci jediného prostředí. Systém Instalovaný na Ústavu Fyziky je osazen třemi dvouprocesorovými deskami  LS20 for IBM BladeCenter s dvoujádrovými procesory AMD Opteron. Naše řešení je tedy kombinací symetrického multiprocesingu v rámci jednotlivých procesorových desek a nadřazeného clusteru. Blade server je používán pro dávkové zpracování již vyvinutých kódů, podporuje paralelní zpracování i programování prostřednictvím rozhraní MPI.

Blade Server back side


  • Nora a HAL9000

Nora a Hal9000 jsou dvojčata.  Dvě shodné pracovní stanice IBM Intellistation A Pro osazené dvoujádrovými procesory AMD Opteron 285 mají ovšem rozdílné využití. Nora je používána jako Linuxový aplikační server, řídí některé procesy běžící na serveru BLADE a v neposlední řadě je na ní provozován web, který si právě prohlížíte. Na jejím bratrovi HAL9000 jsou spuštěny 64-bitové Windows XP x64 a je určen pro interaktivní vědecké výpočty a programování.


  • Personální notebooky a desktopy

Pracovníci, kteří se podílejí na vědecké činnosti v rámci některého z výzkumných projektů, jsou většinou  vybaveni výkonnými noteboky IBM/Lenovo ThinkPad a počítači IBM/Lenovo ThinkCentre.


Lenovo ThinkPad T500 IBM Intellistation A Pro - Nora a HAL9000