Laboratoř optiky
Vedoucí: RNDr. Hynek Sekanina, Ph.D.
Umístění: Bezručovo nám. 13, přízemí, dv. č. 114

Využití

S pomocí  vybavení učebny jsou realizovány úlohy v praktiku z Optiky a demonstrovány experimenty ve výuce.

Seznam úloh měřených ve Fyzikálním praktiku III - Optika

 1. Měření vyzařovacích charakteristik LED a vyzařovací charakteristiky optického vlákna.
 2. Měření výkonu na optické trase (měření útlumu optické trasy, útlum vazby vlákno-vlákno a optického atenuátoru).
 3. Určení koherenční délky He-Ne laseru.
 4. Energetické poměry při odrazu optického záření na dielektriku (ověření Fresnelových vzorců pro odraz).
 5. Fotometrická měření.
 6. Studium aberací optických soustav a jejich korigování.
 7. Vizuální optické soustavy (lupa, mikroskop).
 8. Měření některých parametrů čoček, zrcadel a optických soustav.
 9. Návrh optických soustav na PC.
 10. Studium ohybu světla.
 11. Studium optické aktivity látek.
 12. Určení disperzní křivky dané látky.