Laboratoř mechaniky a molekulové fyziky
Vedoucí: Ing. Miroslav Vala, CSc.
Umístění: Bezručovo nám. 13, přízemí, dv. č. 118

Využití

S pomocí  vybavení učebny jsou realizovány úlohy v praktiku z Mechaniky a molekulové fyziky a demonstrovány experimenty ve výuce Mechaniky.

Seznam úloh měřených ve Fyzikálním praktiku I - Mechanika a molekulová fyzika

 1. Úvodní praktikum.
 2. Měření základních fyzikálních veličin.
 3. Měření tíhového zrychlení.
 4. Moment setrvačnosti.
 5. Steinerova věta.
 6. Modul pružnosti v tahu.
 7. Modul pružnosti ve smyku.
 8. Balistické kyvadlo.
 9. Kalorimetrická měření.
 10. Měření tepelné vodivosti kovů.
 11. Viskozita kapalin.
 12. Vlastnosti plynů.