IS STAG - studijní informační systém

Zápis a administrace studijních povinností studentů probíhá v informačním systému (IS) STAG.

Přihlášení do systému STAG:
  • Pro přihlášení do systému STAG budete potřebovat znát své nové osobní číslo, které se liší od osobního čísla do systému FAUST. Osobní číslo zjistíte na přihlašovací stránce do systému STAG (použijte formulář "Vyhledání osobního čísla do IS STAG"). Osobní číslo pro studenty FPF začíná velkým písmenem "F", po němž následuje šestimístný číselný kód - např. "F123456".
  • Přihlašovací stránka: webstag.slu.cz

 Více informací o informačním systému STAG naleznete zde.