Laboratoř atomové a jaderné fyziky

Vedoucí: doc. Ing. Petr Habrman, CSc.
Umístění: Bezručovo nám. 13, přízemí, dv. č. 122, 123

Přístrojové vybavení

Za podpory projektu FRVŠ č. 1037/2009 byly v laboratoři instalovány čtyři laboratorní úlohy.

Dvě úlohy jsou věnovány studiu Comptonova rozptylu a další dvě úlohy scintilační gama spektrometrii.

Návod k základní obsluze řídícího software je zde.