Relativistická astrofyzikální skupina

Relativistická astrofyzikální skupina (The Relativistic Astrophysics Group - RAG) je pracovní skupina vědeckopedagogických pracovníků a studentů Ústavu fyziky vědecky aktivních na poli relativistické fyziky a astrofyziky.

rag1rag2rag3rag4


Vědecké a výzkumné  aktivity skupiny se dotýkají následujících témat:

 • Testovací částice a pole na pozadí silného pole černých děr
 • Akreční procesy v poli černých děr a neutronových hvězd a jejich observační manifestace
 • Optické efekty v blízkosti černých děr a neutronových hvězd
 • Struktura neutronových and kvarkových hvězd (EOS, rotace)
 • Ochlazovací procesy neutronových a kvarkových hvězd
 • Oscilace neutronových a kvarkových hvězd
 • Vliv nenulové kosmologické konstanty na astrofyzikální procesy
 • Inflační kosmologie
 • Kosmologické modely s vakuovou energií
 • Einstein-Strausův model kondenzace hmoty za přítomnosti repulsivní kosmologické konstanty
 • Anizotropie reliktního záření a Rees-Sciamův efekt

Skupina se také podílí na organizaci každoročního RAGtime workshopu.