Výzkumný projekt GAČR 14-37086G

Centrum Alberta Einsteina pro gravitaci a astrofyziku

Navrhujeme založit Centrum Alberta Einsteina pro gravitaci a astrofyziku, projekt excelence, který propojí čtyři přední výzkumné týmy z České republiky, aby se věnovaly otevřeným problémům v teorii gravitace a jejích astrofyzikálních aplikacích. Budeme usilovat o nalezení odpovědí například na následující otázky: jaké vlastnosti mají přesné modely gravitačního záření? Jak se změní nejvýznamnější fyzikální procesy v okolí rotujících černých děr za přítomnosti dalekodosahových magnetických polí nebo vnějších zdrojů? Jaké jsou matematické a fyzikální aspekty vícedimenzionální relativity včetně jejích důsledků pro jiné oblasti fyziky? Řešitelské týmy mají dlouhodobé zkušenosti v příslušných oblastech teoretické fyziky, astrofyziky a kosmologie. Zahrnují jak mezinárodně uznávané vedoucí pracovníky, tak mladé výzkumné pracovníky, kteří pracují na předních univerzitách a výzkumných ústavech v České republice.