Výzkumný projekt GAČR 16-03564Y

Konfigurace hmoty akreující v silném gravitačním poli kombinovaném s polem elektromagnetickým

Zkoumáme rovnovážné i akreční konfigurace v poli kompaktních objektů, kde je významné působení gravitačních sil. Zahrneme i vliv pole elektromagnetického, jak v případě rovnovážných konfigurací tak i ve fázích nestability. Vyšetříme podmínky existence nedávno zavedených prstencových akrečních disků, vytvořených z několika toroidálních akrečních struktur, vyšetříme jejich dynamiku a stabilitu a charakterizujeme podstatu a podmínky jejich nestabilních fází.

Formální podobnost založená na axiální symetrii problému je tematickým i metodologickým pojítkem pro analýzu fyzikálních procesů v okolí kompaktních objektů. Tyto koncepční spojitosti prozkoumáme pro lineárním kruhové navlečené na osu symetrie jakožto toroidální struktury s limitně nulovou tloušťkou a také vyšetřením dynamiky nabitých částic a jejich srážek v gravitačním poli kompaktního objektu se zahrnutím vlivu pole elektromagnetického.

Cílem projektu je prozkoumání akrečních toroidálních struktur v silných gravitačních polích kompaktních objektů se zahrnutím vlivu elektromagnetického pole na tyto struktury. Výsledky budou prezentovány v impaktových časopisech, na konferencích a ve sbornících.