Výzkumný záměr MSM 4781305903

Projekt je zaměřen na oblast relativistické a částicové fyziky a jejich aplikací v astrofyzice a svou pozornost soustřeďuje do tří hlavních oblastí problémů, jež jsou v poslední době aktuální a široce diskutovány v kontextu mezinárodního výzkumu. Mezi zmiňované oblasti zájmu patří:

  • Relevance vakuové energie (kvintescence) v astrofyzice a kosmologii
  • Struktura a vlastnosti neutronových a kvarkových hvězd
  • Modely oscilací akrečních disků.

Řešení těchto problémů přirozeným způsobem kombinuje obecnou relativitu a kvantovou teorii pole. V rámci daného projektu provádíme vývoj teoretických modelů s použitím analytických i numerických přístupů, stanovení jejich vazby k observačním datům a srovnání jejich observačních výstupů s dostupnými observačními daty. Snažíme se o vytvoření sofistikovaných počítačových simulací zkoumaných astrofyzikálních procesů, což vyžaduje vysoce pokročilé počítačové metody, paralelní výpočty a vizualizaci získaných výsledků účinnými grafickými metodami. Z těchto důvodů se výzkum zaměřuje i na další oblast:

  • Pokročilé metody vědeckých výpočtů a vizualizace numerických výsledků.

 


Webová stránka projektu:

 

Relativistická a částicová fyzika a jejich astrofyzikální aplikace

 

Research project MSM 4781305903