Computer Technics and its Applications
Sorry, this page is currently available only in Czech.

Studijní program: B1702 – Aplikovaná fyzika
Studijní obor: Počítačová technika a její aplikace
Forma studia: prezenční
Studium: bakalářské
Studijní plán: Počítačová technika a její aplikace
Kreditní limit: 180 kreditů
Standardní doba studia: 3 roky
Přijímací zkoušky: bez přijímacích zkoušek

Absolvent získá znalosti a dovednosti týkající se využití počítačové techniky v široké škále standardních aplikací, základů fyziky, matematiky a informatiky, komunikace, získávání a využívání informací, práce s internetem, počítačovými sítěmi a multimédii, měření fyzikálních veličin, zpracování naměřených hodnot a programování v řadě moderních jazyků. Své studium může flexibilně komponovat a zaměřit se na jednu ze tří nabízených profilací „Počítačové sítě“, „Programování“ nebo „Počítačově měřicí systémy“. Absolvent najde uplatnění v profesích zabývajících se telekomunikacemi, počítačovými sítěmi, programováním, měřením a regulací, elektronickým obchodem a dalšími obory IS/IT. Získané dovednosti uplatní v široké škále podniků a firem, v oblasti služeb s přidanou hodnotou, ve státní správě, OSVČ a v oblasti IS/IT.