Multimedia Techniques
Sorry, this page is currently available only in Czech.

Studijní program: B1702 – Aplikovaná fyzika
Studijní obor: Multimediální techniky
Forma studia: prezenční
Studium: bakalářské
Studijní plán: Multimediální techniky
Kreditní limit: 180 kreditů
Standardní doba studia: 3 roky
Přijímací zkoušky: ústní pohovor

Tento nový, moderní obor má za cíl připravit posluchače na samostatnou práci s multimediální technikou a efektivní spolupráci s umělci, vědci a dalšími specialisty v široké oblasti multimediální tvorby. Absolventi budou schopni samostatně zvládnout zejména technickou, tj. „multimediálně počítačovou“ stránku realizace audiovizuálních děl nejrůznějších druhů (např. multimediálních prezentací či výukových programů, filmů a dalších). Důraz je kladen na fyzikálně informatickou stránku multimédií a tvorbu výukových prezentačních programů především pro oblast přírodních věd.

Absolvent získá všeobecné znalosti a dovednosti týkající se základů fyziky, matematiky a informatiky, počítačové techniky v oblasti multimediálních aplikací, internetu, fotografie a filmového umění, zvuku, kamery, scenáristiky, produkce a režie AV díla, hardwaru a softwaru PC, tvorby www stránek a webových prezentací, komunikace v anglickém jazyce, ale také sociologie a psychologie.

Absolventi najdou uplatnění v technických či tvůrčích týmech firem, které se věnují multimédiím či audiovizi (televize, tisk, audiovizuální či komunikační centra).