Seznam členů Oborové rady

 • Interní členové
  • Prof. Ing. Peter Lichard, DrSc.
  • Prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.
 • Externí členové
  • Prof. Marek Abramovicz, Göteborg University, Sweden
  • Prof. Ing. Jiří Niederle, DrSc., FÚ AV ČR Praha
  • Doc. RNDr. Jiří Langer, CSc., MFF UK Praha

Seznam přednášejících a školitelů

 • Interní členové
  • Prof. Ing. Peter Lichard, DrSc.
  • Prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.
  • RNDr. Stanislav Hledík, Ph.D.
 • Externí členové
  • Prof. Marek Abramovicz, Göteborg University, Sweden
  • Prof. RNDr. Jiří Bičák, DrSc., MFF UK Praha
  • Prof. Ing. Ivan Hubač, DrSc., Univerzita Komenského Bratislava, Slovensko
  • Prof. John Miller, International School for Advanced Studies, Trieste, Italy
  • Prof. Ing. Jiří Niederle, DrSc., FÚ AV ČR Praha
  • Prof. Erlend Oestgaard, Norwegian University of Science and Technology, Norwey
  • Prof. Luciano Rezzolla, International School for Advanced Studies, Trieste, Italy
  • Doc. RNDr. Jiří Langer, CSc., MFF UK Praha
  • Doc. RNDr. Emil Běták, DrSc., FÚ SAV Bratislava, Slovensko