Seznam členů oborové rady doktorského studijního programu Fyzika (čtyřletá), obor Teoretická fyzika a astrofyzika:

Interní:

Prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc., předseda

Prof. Ing. Peter Lichard, DrSc.

Prof. PhD. Ivan Hubač, DrSc.

Prof. Marek Artur Abramowicz, Ph.D., Dr.h.c.

Doc. RNDr. Stanislav Hledík, Ph.D.

Doc. RNDr. Gabriel Török, Ph.D.

Doc. RNDr. Petr Slaný, Ph.D.

Doc. RNDr. Jiří Kovář, Ph.D.

Doc. RNDr. Jan Schee, Ph.D.

Externí:

Prof. Ing. Jaromír Pištora, CSc.

Prof. RNDr. Vladimír Karas, DrSc.

Doc. RNDr. Jiří Langer, CSc.

Doc. RNDr. Emil Běták, DrSc.

 

Přednášející:

Prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.

Prof. Ing. Peter Lichard, DrSc.

Prof. Ing. Ivan Hubač, DrSc.

Prof. Marek Artur Abramowicz, Ph.D., Dr.h.c.

Prof. John Miller

Doc. RNDr. Jiří Langer, CSc.

Doc. RNDr. Emil Běták, DrSc.

Doc. RNDr. Stanislav Hledík, Ph.D.

Doc. RNDr. Gabriel Török, Ph.D.

Školitelé:

Prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.

Prof. Ing. Peter Lichard, DrSc.

Prof. Ing. Ivan Hubač, DrSc.

Doc. RNDr. Emil Běták, DrSc.

Prof. Marek Artur Abramowicz, Ph.D., Dr.h.c.

Prof. John Miller

Doc. RNDr. Stanislav Hledík, Ph.D.

Doc. RNDr. Gabriel Török, Ph.D

 

K dispozici také na webu Oddělení vědy a výzkumu.