Interní členové

Prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc., předseda
Prof. Ing. Peter Lichard, DrSc.
Prof. Ing. Ivan Hubač, DrSc.
Prof. Marek Artur Abramowicz, Ph.D., Dr.h.c.
Doc. RNDr. Stanislav Hledík, Ph.D.

Externí členové

Prof. Ing. Jaromír Pištora, CSc.
Prof. RNDr. Vladimír Karas, DrSc.
Doc. RNDr. Jiří Langer, CSc.
Doc. RNDr. Emil Běták, DrSc.

Seznam přednášejících a školitelů

Prof. Ing. Peter Lichard, DrSc.
Prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.
Doc. RNDr. Stanislav Hledík, Ph.D.
Doc. RNDr. Gabriel Tǒrǒk, Ph.D.
Prof. Marek Abramovicz, Ph.D., Dr.h.c
Prof. Ing. Ivan Hubač, DrSc., Univerzita Komenského Bratislava, Slovensko
Prof. John Miller, International School for Advanced Studies, Trieste, Italy
Doc. RNDr. Emil Běták, DrSc., FÚ SAV Bratislava, Slovensko