Ústav fyziky každoročně vypisuje výběrové řízení na obsazení několika míst pro pobyty studentů ÚF na zahraničních univerzitách v rámci jejich magisterského a doktorského studia realizované prostřednictvím programu Erasmus+. Každý ze zahraničních pobytů obyčejně trvá 5 měsíců a je uskutečněn někdy v průběhu zimního či letního semestru příslušného akademického roku.

Výběrová řízení se konají každoročně zpravidla v měsících březen-duben v seminární místnosti ÚF. Aktuální termíny budou také zveřejněny na stránkách ÚF.

Ústavní koordinátor programu Erasmus+

RNDr. Josef Juráň, Ph.D.

Fakultní koordinátorka programu Erasmus+

Mgr. Kateřina Scheeová

Fakultní stránky programu Erasmus+


Partnerské instituce ÚF v rámci programu Erasmus+:

SISSA – Mezinárodní škola pro  pokroročilá studia
Via Bonomea 265
34136 Trieste
Itálie

Oxfordská univerzita
Wellington square
OX1 2JD  Oxford
Velká Británie

Chalmerská technologická univerzita
Chalmersplatsen 1
SE-412 96 Göteborg
Švédsko

Univerzita Onsekiz Mart v Çanakkale
Çanakkale
Turecko

Lublaňská univerzita
Kongresni Trg 12
1000 Ljubliana
Slovinsko

Würzburgská univerzita
Am Hubland
97074 Würzburg
Německo