Ústav fyziky každoročně vypisuje výběrové řízení na obsazení několika míst pro pobyty studentů ÚF na zahraničních univerzitách v rámci jejich bakalářského, magisterského a doktorského studia realizované prostřednictvím programu Erasmus+. Každý ze zahraničních pobytů obyčejně trvá 5 měsíců a je uskutečněn někdy v průběhu zimního či letního semestru příslušného akademického roku.

Výběrová řízení se konají každoročně zpravidla v měsících březen – duben. Občas se konají i dodatečná výběrová řízení (obvykle v říjnu). Aktuální termíny bývají zveřejněny na stránkách ÚF. Před samotným výběrovým řízením se konají informativní schůzky o programu Erasmus+ (obvykle v seminární místnosti ÚF), kde se dozvíte aktuální informace o možnostech studia v zahraničí a můžete klást dotazy.

Ústavní koordinátor programu Erasmus+

RNDr. Josef Juráň, Ph.D.
Mgr. Martin Kološ, Ph.D.

Fakultní koordinátorka programu Erasmus+

Bc. Kateřina Knoppová

Fakultní stránky programu Erasmus+

Erasmus+ (Oficiální stránky)


FAQ:

Na jak dlouho mohu vyjet?

Studijní pobyt může trvat 3-12 měsíců.

Jak často mohu vyjet?

Jednou v rámci každého typu studia (Bc., Mgr., PhD.), tzn. až třikrát. V bakalářském typu studia lze vyjet až po zápisu do druhého ročníku.

Kam mohu vyjet?

V současné době lze vyjet na partnerské instituce uvedené níže v tabulce.

Jaké požadavky musím splňovat?

  • jazyková vybavenost
  • odpovídající odborná kompetence

Co získám výjezdem?

  • poznáte cizí zemi – navážete spousty nových kontaktů (osobních i profesních)
  • zkušenosti ze zahraničního pobytu – můžete uvést do životopisu zahraniční stáž
  • získáte kredity za zahraniční předměty (možnost náhrady za domácí předměty)
  • bonus 10 kreditů za úspěšný výjezd (kód předmětu: FPF/ZAH01)

Jaké mám povinnosti?

Před výjezdem si sestavit studijní plán – na webu instituce, kam chcete jet, si zjistíte a vyberete aktuálně vyučované předměty. Plán sestavujete po dohodě s koordinátorem, popř. s vyučujícím, pokud chcete nějaký domácí předmět nahradit zahraničním.

Co se stane, když v zahraničí nesplním nějaký zapsaný předmět (neudělám z něho zápočet/zkoušku)?

Nic se neděje, pokud z ostatních předmětů dovezete alespoň 18 kreditů za jeden semestr. Pak je výjezd úspěšný.

Co musím udělat, když chci vyjet?

V řádném termínu podat přihláškou – tím se rozumí soubor těchto tří dokumentů:

  • Životopis (v angličtině nebo relevantním jazyce)
  • Motivační dopis (v angličtině nebo relevantním jazyce)
  • Výpis studijních výsledků  za všechny ročníky (z portálu studijní agendy – IS STAG)

Přihlášky se podávají e-mailem fakultnímu a ústavnímu koordinátorovi.


Partnerské instituce ÚF v rámci programu Erasmus+:

Itálie | Trieste
SISSA – Mezinárodní škola pro  pokroročilá studia

Turecko | Canakkale
Univerzita Onsekiz Mart v Çanakkale

Slovinsko | Ljubljana
Lublaňská univerzita

Německo | Würzburg
Würzburgská univerzita

Uzbekistán | Taškent
National University of Uzbekistan

Slovensko | Bratislava
Vysoká škola múzických umení v Bratislave

Slovensko | Žilina
Žilinská univerzita v Žilině

Polsko | Katowice
Uniwersytet Slaski w Katowiciach

Polsko | Wroclaw
Uniwersytet Wroclawski