Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce

Aplikovaná fyzika
Monitorování životního prostředí
Multimediální techniky

Harmonogram státních závěrečných zkoušek (PDF)

Seznam témat závěrečných prací
Názevtypoborcíl prácevedoucí
Virtuální prohlídka Slezské univerzitybakalářská práceMMTTeoretické i praktické zpracování problematiky panoramatické fotografie a její použití ve formě virtuálních prohlídek. Zpracování série virtuálních prohlídek na vybrané téma a její prezentace na internetu.Mgr. Martin Petrásek
Opava v tilt-shift realitěbakalářská práceMMTTeoretické i praktické zpracování problematiky tilt-shift fotografie. Softwarové zpracování fotografií různých událostí v Opavě metodou tilt-shift a vytvoření uceleného souboru fotografií určeného pro prezentaci veřejnosti formou výstavy a prostřednictvím internetových stránek.Mgr. Martin Petrásek
Opavská zákoutí pohledem HDRbakalářská práceMMTHDR neboli High Dynamic Range je technologie, která umožňuje větší dynamický rozsah expozice scény než je u normální snímací techniky. Úkolem je zmapování současných technologií, jejich přirozených dynamických rozsahů, vysvětlení po fyzikální a počítačové stránce. Praktická část práce je zaměřena na vytvoření souboru fotografií zpracovaných metodou HDR a jejich prezentaci veřejnosti formou výstavy a prostřednictvím internetových stránek.Mgr. Martin Petrásek
Propojení LDAP (Linux a Windows Server)bakalářská prácePTARealizace přenosu uživatelských účtů a jejich nastavení mezi LDAP - Linux - Windows.Ing. Jaroslav Zeman
Pohyb testovacích částic v relativistickém gravitačním a elektromagnetickém polimagisterská práceTeoretická fyzika...prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.