Jiří Horák z Astronomického ústavu Akademie věd České republiky přednese popularizační přednášku na téma „O geometrii a vesmíru“

Přednáška se bude konat v Aule Slezské Univerzity v Opavě, Na Rybníčku 1. Opava. Vstupné je zdarma

Anotace:

Geometrie byla po tisíce let na čele lidského poznání okolního světa. Měla zásadní vliv na formování současného názoru na postavení lidstva ve vesmíru i na strukturu a tvar vesmíru samotného. Přitom se často dostávala do (někdy ostřejšího) dialogu s tehdejší filozofií i teologií. Přednáška bude stručné pojednávat o tom, jak geometrie ovlivnila současný pohled na vesmír i tvář přírodních věd, od starověké symboliky až po novověkou teorii relativity, kosmologii i teorii černých děr.

Přednáška O geometrii a vesmíru