Ústav fyziky zve na akci „Opava MHD Workshop“

Ve dnech 4. až 6. 11. 2019 se na půdě ÚF uskuteční série seminářů zaměřená na simulace akrečních procesů v okolí kompaktních objektů. Hlavním tématem seminářů budou magnetohydrodynamické (MHD) simulace, zúčastní se přední odborníci na toto téma z Polského CAMKu a ze Slezské Univerzity v Opavě.

Pozvaní hosté:

  • Włodek Kluźniak (CAMK)
  • Ruchi Mishra (CAMK)
  • David Abarca (CAMK)
  • Miljenko Čemeljić (CAMK)
  • Jiří Horák (ASU AV ČR)

Součástí workshopu bude také přednáška pro veřejnost, která se uskuteční v úterý 5. 11. v 17:00 v univerzitní aule Na Rybníčku 1. Přednášet bude dr. Jiří Horák z Astronomického Ústavu Akademie Věd na témá „O geometrii a o vesmíru“.

Opavský MHD Workshop