Ústav fyziky FPF SU v Opavě tímto vyhlašuje pro své studenty

Výběrové řízení(dodatečné 2.kolo)

na studentské mobility Erasmus+ pro letní semestr v akademickém roce 2019/2020

Termín podání přihlášek: 11. 10. 2019 do 18:00 hod (pátek). Přihláškou se rozumí soubor těchto tří dokumentů:

  • Životopis v angličtině nebo relevantním jazyce (pro výjezdy na Slovensko v češtině)
  • Motivační dopis
  • Výpis studijních výsledků (z portálu studijní agendy)

Přihlášky se podávají e-mailem fakultnímu a ústavnímu koordinátorovi, tj. na adresy: katerina.knoppova@fpf.slu.cz a josef.juran@fpf.slu.cz.

Výběrové řízení na studentské mobility Erasmus+