Ústav fyziky vyhlašuje pro své bakalářské, magisterské či doktorské studenty výběrové řízení na studentské mobility Erasmus+ v akademickém roce 2019/2020

Termín podání přihlášek: 25. 3. 2019 do 19:00 hod (pondělí)

Přihláškou se rozumí soubor těchto tří dokumentů:

  • Životopis v angličtině nebo relevantním jazyce (pro výjezdy na Slovensko v češtině)
  •  Motivační dopis (kde uvedete také instituci, kam chcete vyjet a ve kterém semestru (ZS/LS), dále uveďte i svůj platný e-mail)
  •  Výpis studijních výsledků (z portálu studijní agendy – IS STAG)

Přihlášky se podávají e-mailem fakultnímu a ústavnímu koordinátorovi, tj. na adresy: katerina.knoppova@fpf.slu.cz a josef.juran@fpf.slu.cz.

Výběrové řízení na studentské mobility Erasmus+