Slezská univerzita v Opavě se opět po roce připojí k Noci vědců, která se snaží o popularizaci vědy a výzkumu pro širokou veřejnost. Na několika místech jejích opavských součástí můžete zhlédnout zajímavý, poutavý a interaktivní program. Letošním tématem, vztahující se k významnému kulatému výročí založení Československé republiky, je 100 let české vědy.

Ústav fyziky se do Noci vědců zapojí následujícím programem:

17.00 hod. „Století astronomie u nás“, doc. RNDr. Jiří Kovář, Ph.D., přednáška – diskuze, posluchárna B1, 45 minut

17.45 hod. „Posmrtný život hvězd“, Mgr. Martin Urbanec, Ph.D., přednáška, posluchárna B1, 45 minut

20.00 – 22.00 hod. Pozorování na fakultní hvězdárně WHOO!, RNDr. Tomáš Gráf, Ph.D., Mgr. Hana Kučáková Ph.D., pouze za jasného počasí, jinak projekce filmů s astronomickou tématikou v místnosti BR-404

Místem konaní je budova FPF SU v Opavě, Bezručovo náměstí 13

Další informace o Noci vědců na Slezské univerzitě naleznete zde.

Noc vědců