Ústav fyziky vyhlašuje pro své bakalářské, magisterské či doktorské studenty dodatečné druhé kolo výběrového řízení na studentské mobility Erasmus+ pro letní semestr v akademickém roce 2018/2019

Termín podání přihlášek: 10. 10. 2018 do 18:00 hod (středa)

Přihláškou se rozumí soubor těchto tří dokumentů:

  • Životopis v angličtině nebo relevantním jazyce (pro výjezdy na Slovensko v češtině)
  •  Motivační dopis
  •  Výpis studijních výsledků (z portálu studijní agendy – IS STAG)

Přihlášky se podávají e-mailem fakultnímu a ústavnímu koordinátorovi, tj. na adresy: katerina.scheeova@fpf.slu.cz a josef.juran@fpf.slu.cz.

Dodatečné 2. kolo výběrového řízení na studentské mobility Erasmus+