Ústav fyziky vyhlašuje pro své bakalářské, magisterské či doktorské studenty výběrové řízení na studentské mobility Erasmus+ v akademickém roce 2018/2019

Termín podání přihlášek: 5. 4. 2018 do 12:00 hod (čtvrtek)

Přihláškou se rozumí soubor těchto tří dokumentů:

  • Životopis v angličtině nebo relevantním jazyce (pro výjezdy na Slovensko v češtině)
  •  Motivační dopis
  •  Výpis studijních výsledků (z portálu studijní agendy – IS STAG)

Přihlášky se podávají e-mailem fakultnímu a ústavnímu koordinátorovi, tj. na adresy: katerina.scheeova@fpf.slu.cz a josef.juran@fpf.slu.cz.

Výběrové řízení na studentské mobility Erasmus+