Autor: Jan Novotný
Rok obhajoby: 2017
Vedoucí: prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.
Anotace: Tato práce se zabývá relativistickými polytropními sférami s kosmologickou konstantou. Popisuje jejich chování v globálním i lokálním měřítku za pomoci nejcharakterističtějších parametrů. Pro práci je směrodatná role kosmologické konstanty. Je rovněž popsaný specifický případ polytrop, které obsahují oblast zachycených nulových geodetik. Konstrukce hal temné hmoty, radiální profily vybraných polytrop a rychlostní křivky představují jádro této studie. Především je kladen důraz na případy s astrofyzikálním významem.

Numerické simulace polytropických objektů