Autor: Hana Kučáková
Rok obhajoby: 2016
Vedoucí: prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.
Anotace: Dizertační práce je zaměřena na výzkum toroidálních konfigurací dokonalé kapaliny ve speciálních prostoročasech černých děr a nahých singularit s nenulovou kosmologickou konstantou. Zvláštní pozornost je věnována případu prostoročasů obsahujících přílivový parametr.

Toroidální konfigurace dokonalé kapaliny v prostoročasech s nenulovou kosmologickou konstantou