Autor: Vratislav Chudoba
Rok obhajoby: 2014
Vedoucí: doc. RNDr. Emil Běták, DrSc.
Anotace: Cílem práce je prozkoumat vlastnosti exotických lehkých jader. Jádra 6^Be a 10^He získaná v reakcích p(6^Li, 6^Be)n a ,p)10^He byla zkoumána teoreticky i experimentálně. Nalezli jsme vhodný způsob analýzy složitých spekter sestávajících z několika překrývajících se rezonančních stavů. Pro analýzu experimentálních dat a k provedení simulací jsme vyvinuli software SIMONE.

Zkoumání a vlastnosti exotických lehkých jader 6Be a 10He