Autor: Martin Blaschke
Rok obhajoby: 2017
Vedoucí: prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.
Anotace: V této disertaci se zabýváme základními myšlenkami vícedimenzionálních modelů, jako jsou modely Kaluzy–Kleina a modely bránových světů. Také se zabýváme některými černoděrovými řešeními těchto modelů. Speciálně se soustředíme na (4+1)-dimenzionální prostoročasy s Kerrovou–Newmanovou černou dírou nebo nahou singularitou v rámci scénáře bránových světů. Diskutujeme obecné vlastnosti tohoto řešení a také několik nových vlastností, jako je vliv páté dimenze, představovaný přílivovým parametrem, na Aschenbachův efekt. Také zkoumáme novou, klasickou nestabilitu nahých singularit, kterou nazýváme „těžební“ nestabilita.

Černé díry v multidimenzionálních prostoročasech