Autor: Karel Adámek
Rok obhajoby: 2016
Vedoucí: prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.
Anotace: Cílem předložené práce je studium diskových struktur v okolí kompaktních objektů, jejich vlastností a procesů souvisejících s nimi. Práce popisuje tlusté disky v poli kerrovských superspinarů a vliv toroidálního magnetického pole na ně. Dále popisuje studii ISCO orbit v Hartle-Thornově metrice a jejich vztah k poloměru neutronových hvězd. Nakonec popisuje šíření záření v akreujících systémech s důrazem na numerickou simulaci Comptonova rozptylu pomocí Monte Carlo metody.

Diskové struktury v poli kompaktních objektů