nahrávám mapu....


Kdy:
29. ledna 2020
11:00–13:00

Kde:
Kinosál FPF SU

Kategorie


Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě pořádá ve středu 29. ledna 2020 Den otevřených dveří. Začíná v 11.00 hodin v projekčním sále fakultní budovy v Hauerově ulici 728/4.
Během krátkého úvodního setkání se v příjemném prostředí mimo jiné dozvíte informace týkající se:
• nabídky studijních programů a oborů
• podávání přihlášek
• průběhu přijímacího řízení
• zahraničních pobytů studentů
• mimoškolních aktivit
• ubytování, stravování
Po úvodním setkání následuje od 12.00 hodin program na jednotlivých ústavech v budovách Hauerova 4, Masarykova 37 a Bezručovo náměstí 13, kde budou zájemcům poskytnuty konkrétní a podrobnější informace o studijních programech a oborech. Součástí programu jsou rovněž exkurze do specializovaných pracovišť a učeben, přednášky, diskuse.
Den otevřených dveří