nahrávám mapu....

prof. Ing. Peter Lichard, DrSc.

Kdy:
8. listopadu 2018
16:00–17:00

Kde:
učebna B1

Kategorie


Anotace
Jsou připraveny úplně nové definice čtyř ze sedmi základních jednotek soustavy SI: kilogramu, ampéru, kelvinu a molu. Konečné rozhodnutí o jejich zavedení má být přijato na 26. zasedání Generální konference pro míry a váhy 13.-16. listopadu 2018 s tím, že vstoupí v platnost 20. května 2019. Uvedené jednotky budou nově definovány stanovením přesných číselných hodnot určitých fyzikálních konstant.

V přednášce se budeme věnovat hlavně definici kilogramu stanovením přesné hodnoty Planckovy konstanty. Podstatnou úlohu pří ní hraje zařízení pracovně nazvané Wattovy (nebo wattové) váhy (watt balance).

Velikým oříškem bude jestli a jak zavést nové definice do výuky fyziky na různých stupních škol.

Budeme mít v obchodech Wattovy váhy? (O nové soustavě fyzikálních jednotek)