Toroidální konfigurace dokonalé kapaliny v prostoročasech s nenulovou kosmologickou konstantou

Autor: Hana Kučáková Rok obhajoby: 2016 Vedoucí: prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc. Anotace: Dizertační práce je zaměřena na výzkum toroidálních konfigurací dokonalé kapaliny ve speciálních prostoročasech černých děr a nahých singularit s nenulovou kosmologickou konstantou. Zvláštní pozornost je věnována případu prostoročasů